STATUT SIECI KOLEJOWEJ - Bocznica kolejowa Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie

STATUT SIECI KOLEJOWEJ -  Bocznica kolejowa  Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie 

Publikujemy statut sieci kolejowej zgodnie z podstawą prawną, tj. art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Na podstawie tego aktu prawnego, jako zarządca infrastruktury kolejowej sporządziliśmy statut sieci kolejowej, wskazujący linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz inne drogi kolejowe przez nas zarządzane. Wskazujemy, które z nich stanowią infrastrukturę nieczynną lub prywatną.
Celem sporządzenia statutu sieci kolejowej jest identyfikacja zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie elementów infrastruktury kolejowej w przedmiocie możliwości ich udostępniania przewoźnikom kolejowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.).
Niniejszy statut sieci kolejowej wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia opublikowania jego treści na stronie internetowej zarządcy sieci kolejowej - Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. w Śniadowie.
Do pobrania - STATUT SIECI KOLEJOWEJ. 

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.