Projekty_UE

Projekty unijne 

Dotacje na innowacje

Tytuł projektu: Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B w zarządzaniu procesami logistycznymi PPB PREFBET Sp. z o.o. w Śniadowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Wartość dofinansowania: 358 965,00 PLN.

Realizowany projekt będzie polegał na utworzeniu platformy B2B do automatyzacji wymiany informacji elektronicznej oraz świadczenia zaawansowanej usługi elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami (partnerami) operującymi w województwie podlaskim i województwach ościennych.
Wdrożenie nowego systemu B2B obejmie następujące obszary:
1. import zamówień z systemu sprzedażowego Partnera
2. przetwarzanie zaimportowanych zamówień w oparciu o zaawansowane funkcjonalności platformy B2B oraz wykorzystanie niezbędnych informacji z systemu ERP
a. potwierdzenie przyjęcia do realizacji,
b. podgląd zamówienia w trakcie jego realizacji,
c. zarządzanie kontaktem z klientem,
d. podgląd stanu magazynowego.
3. automatyczną elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemem Wnioskodawcy a systemami Partnerów – składanie zamówień do systemu Partnera
4. wgląd w historię dokumentów (zamówień, rozrachunków) – na podstawie danych z systemu ERP, pochodzących z modułów sprzedażowego i finansowego
5. zarządzanie kontaktem z klientem
6. administrację portalem
7. analizę zgromadzonych danych
8. świadczenie usługi kosztorysowania projektów deweloperskich
 
Kluczowymi założeniami realizowanego projektu będą:
-        wyeliminowanie obiegu dokumentów (zamówień) papierowych
-        skrócenie czasu obiegu dokumentów
-        skrócenie czasu realizacji zamówień
-        zredukowanie ilości zapytań dotyczących tego samego zamówienia,
-        lepszą kontrolę nad zasobami Firmy
-        przyspieszenie przepływu informacji,
-        możliwość szybkiego, prostego dostępu do informacji na temat toczącego się zlecenia, (bieżący wgląd w dane)
-        unowocześnienie systemu współpracy z partnerami, prowadząca do podniesienia jakości obsługi, co sprawi że Firma stanie się atrakcyjna dla potencjalnych partnerów oraz wpłynie na ograniczenie odpływu niezadowolonych z poziomu obsługi klientów
 
Projekt zostanie zrealizowany w trzech etapach:
Głównym celem pierwszego etapu, będzie stworzenie odpowiednio wydajnej i niezawodnej infrastruktury systemowo-sprzętowej obejmującej całe przedsiębiorstwo, umożliwiającej realizację założeń oraz zapewnienie skalowalności i wysokiej dostępności rozwiązania.
W drugim etapie uruchomiony zostanie system transakcyjny - ERP, umożliwiający działanie platformy B2B.
Trzeci etap pozwoli na uruchomienie platformy B2B na bazie niezbędnego nowoczesnego systemu ERP oraz modernizację sprzętu niezbędną ze względu na wykorzystywane nowe technologie.
 
Projekt dotyczy współpracy o zasięgu ponadregionalnym i nie dotyczy współpracy o zasięgu międzynarodowym. W rezultacie projektu Wnioskodawca w oparciu o wdrożony system B2B realizować będzie proces biznesowy z co najmniej jednym konkretnym przedsiębiorcą, mającym siedzibę w innym województwie niż siedziba Wnioskodawcy,
W ramach projektu wdrażane będą technologie elektronicznej wymiany danych, prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej,
W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa).

 

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.