Beton antymikrobiologiczny

Beton antymikrobiologiczny

 PREFBET Śniadowo wprowadziło na rynek nowatorski beton antymikrobiologiczny oraz elementy infrastruktury rolniczej stworzone z tego betonu. W zakładzie produkcyjnym w Śniadowie powstał nowy węzeł wytwórczy do produkcji betonu z dodatkami antymikrobiologicznymi.
Jesteśmy właścicielem patentu nr P.432154 pod nazwą „Sposób wytwarzania dodatków do betonów o właściwościach antymikrobiologicznych”
Zastosowane w naszych wyrobach dodatki do betonu nadające ich właściwości antymikrobiologiczne są wytwarzane w naszym zakładzie na podstawie tego patentu.

   
Niepożądana działalność drobnoustrojów powoduje skutki ekonomiczne, ekologiczne i zdrowotne. Koniecznym jest projektowanie takich obiektów budowlanych, które nie będą stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia mieszkańców lub przebywających w nim zwierząt. Tym samym niezbędne jest stosowanie materiałów, wyrobów i elementów budowlanych, które są odporne na zagrzybienie i inne formy biogeneracji, a produkowany w naszym zakładzie beton posiada doskonałe właściwości antymikrobiologiczne.
Wytwarzana mieszanka z dodatkiem antymikrobiologicznym jest  przeznaczona również do produkcji elementów dla obiektów inwentarskich, takich jak: płyty i ruszty przy hodowli bydła i trzody chlewnej oraz jako elementy ścian typu T i L do silosów na kiszonki.
Parametry betonu o właściwościach antymikrobiologicznych (antybiokorozyjnych):
• klasa betonu minimum C30/37 i wyższa w przypadku klasy ekspozycji XA3;
• klasa ekspozycji XA1–XA3
• konsystencja uzależniona od przeznaczenia
• zastosowanie: fundamenty obiektów inwentarskich i przemysłowych, ściany piwnic budynków mieszkalnych, ściany i elementy konstrukcyjne zbiorników oczyszczalni biologicznych, posadzki w szczególności dla obiektów o zaostrzonych wymaganiach higienicznych i antybakteryjnych.
Zapewniamy:
• Bezpłatne doradztwo techniczne dla naszych klientów.
• Badania laboratoryjne w szerokim zakresie, betonów jak i surowców stosowanych do produkcji.
Gwarantujemy najlepszą jakość betonu z betoniarni PREFBET.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat