Ściany z ABK

Ściany z ABK 

Ściany w domach jednorodzinnych i innych budynkach powinny spełniać wymagania nośności, jak również charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, w szczególności dobrą izolacyjnością termiczną i akustyczną, wysoką akumulacją i statecznością termiczną, korzystną paroprzepuszczalnością, małą wilgotnością w stanie powietrznosuchym i niezbyt dużą nasiąkliwością, słabym podciąganiem kapilarnym, szybkim wysychaniem, odpornością na korozję itp.
Powinny również cechować się dużą trwałością eksploatacyjną oraz być korzystne z punktu widzenia warunków zdrowotnych w pomieszczeniach.
Ściany zewnętrzne należy m.in. tak projektować i budować, aby spełniały warunki dotyczące wartości współczynnika przenikania ciepła i punktu rosy.
W budownictwie jednorodzinnym najczęściej ściany wykonuje się z elementów murowych. Produkowany przez PREFBET Śniadowo system to tani i technologicznie prosty sposób budowy obiektów z betonu komórkowego, który spełnia te wszystkie wymagania. Ściana z autoklawizowanego betonu komórkowego spełnia jednocześnie rolę izolacji termicznej i elementu nośnego.
Ze względu na rolę jaką pełni ściana z ABK w przenoszeniu różnych obciążeń w budynku występują:

  • ściany nośne wewnętrzne - najczęściej projektuje i wykonuje się ściany o grubości 24cm w gęstościach  550 i 600,
  • ściany samonośne wewnętrzne - spełniają one funkcję rozdzielenia pomieszczeń w obrębie jednego zespołu funkcjonalnego, a ich głównym zadaniem bywa także zapewnienie sztywności budynku w kierunku zgodnym z przebiegiem ściany,
  • ściany zewnętrzne nośne - ze względu na warstwową strukturę ściany zewnętrznej przyjmuje się występowanie trzech typów ścian - jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz trójwarstwowe (zwane również szczelinowymi),
     
     
     
  • zewnętrzne ściany osłonowe.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat