Murowanie zimą

Murowanie w warunkach zimowych

 


Niejednokrotnie istnieje konieczność wykonania robót murarskich w zimie. Świeżo wykonane mury są wrażliwe na niskie temperatury. Woda zarobowa marznąc w zaprawie powoduje zniszczenie zapraw wapiennych i dlatego nie można ich stosować do robót zimowych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne zamarzłe w czasie wiązania cementu ulegają zniszczeniu lub trwałemu obniżeniu wytrzymałości. Zaprawy klejowe dzięki zastosowaniu specjalnego składu, mogą być używane do murowania w warunkach zimowych przy temperaturach spadających okresowo do –5°C.
   
Zgodnie z Instrukcją ITB nr 282/2011 „Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach” murowanie w warunkach zimowych (poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego dopuszczalne jest po spełnieniu poniższych wymagań:
•      składowanie w okresie zimowym bloczków z ABK, przeznaczonych do bezpośredniego wmurowania, na placach otwartych jest niedopuszczalne, nawet w przypadku prowizorycznego zabezpieczeniem ich przed opadami atmosferycznymi.
•    do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie specjalnej zaprawy  klejowej przeznaczonej do robót w warunkach zimowych, która pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –5°C.
•    elementy z betonu komórkowego przeznaczone do wmurowania nie mogą być pokryte śniegiem, szronem ani być przemarznięte. Bloczki przez okres dłuższy niż 24 godziny nie mogą znajdować się w temperaturze poniżej –2°C. Zaleca się przechowywać elementy z ABK w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.
•    prac murarskich nie można przy temperaturach niższych niż –6°C, przy przemarzniętym murze (przebywanie muru 48 godzin w temperaturze poniżej –2°C) oraz podczas opadów atmosferycznych, które mogą doprowadzić do szybkiego wychłodzenia świeżo wykonanych ścian.
•    prace murarskie mogą być wykonywane tylko po akceptacji kierownika budowy lub inspektora nadzoru, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat