Termobloczek TR24 hitem targów

Termobloczek TR24 hitem targów 

W dniach 20-21.05.2016r odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego zorganizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wśród wielu wystawców i ich produktów tylko jeden wzbudził tak wielkie zainteresowanie i został doceniony przez jury konkursu "Hit Targów"1. Termobloczek TR24, bo o nim mowa, produkowany przez PREFBET Śniadowo okazał się najciekawszym i najbardziej innowacyjnym produktem Targów.
System Śniadowo rozwijany przez PREFBET Śniadowo to nie tylko elementy z betonu komórkowego, to również innowacyjne rozwiązania w prefabrykacji betonowej.
Termobloczek TR z zagłębieniami pionowymi oraz wkładką izolacji termicznej wykonany w technologii zwykłego betonu kruszywowego przeznaczony jest do stosowania przy wznoszeniu ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych jedno i dwukondygnacyjnych budynków w budownictwie jednorodzinnym. Elementy przeznaczone są również do wykonywania ścian zewnętrznych dla budynków o temperaturze wewnętrznej pomieszczeń poniżej 16ºC; tj. w budynkach inwentarskich i gospodarczych lub jako element samonośny-wypełniający w konstrukcjach szkieletowych
Termobloczek TR-400/240/200 o wymiarach 400x240x200 mm o składa się z dwóch równoległych, nieprzewiązanych warstw niezbrojonego betonu o grubości 160 mm połączonych warstwą styropianu o grubości 80 mm. W szerszej warstwie betonu występują drążenia pionowe, których zadaniem jest obniżenie masy elementu.

 

Parametry techniczne Termobloczka TR-400/240/200

 • Wytrzymałość na ściskanie Termobloczka TR wg PN-EN 772-1 - 9,0MPa
 • Gęstość brutto w stanie suchym - 1260 kg/m3 ±10%
 • Wartość oporu cieplnego dla elementu TR-400/240/200 - 2,053 m2K/W
 • Średni współczynnik kurczliwości w wyniku suszenia - 0,32 mm/m
 • Średni współczynnik rozszerzalności pod wpływem wilgoci - 0,09mm/m
 • Całkowity współczynnik zmian liniowych - 0,41 mm/m
 • Średni współczynnik absorpcji wody (zgodnie z PN-EN 772-11) - 7,0 g/(m²s)
 • Odporność na działanie mrozu – na poziomie 10 cykli zamrażania / odmrażania – zgodnie z Procedurą Badawczą CEBET nr 45 (na podstawie PN-B 19307:2004)

Parametry techniczne warstwy nośnej

 • Wytrzymałość na ściskanie minimum 20,0 Mpa
 • Wartość λ – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤1,520
 • Klasa reakcji na ogień – Euroklasa A1
 • Gęstość [kg/m3] – 2100 ±10%

Parametry techniczne wkładki izolacyjnej elementu

 • Rodzaj materiału – wkładka styropianowa EPS100
 • Gęstość [kg/m3] ≥ 20
 • Wartość λ – współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC [W/mK]≤0,037
 • Klasa reakcji na ogień – E


Technologia montażu

Sposób łączenia elementów w murze - Termobloczek TR ze względu na swoje przeznaczenie termoizolacyjne wymaga zastosowania cienkowarstwowych zapraw klejowych lub zapraw ciepłochronnych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budynków. Przykładem tego typu zaprawy jest zaprawa murarska do cienkich spoin ASPOL BZ-40 oraz termoizolacyjna zaprawa murarska IZOCER M-700. Do murowania można wykorzystywać zaprawy o podobnych parametrach technicznych jak przedstawione powyżej.

Wykończenie powierzchni ścian wykonanych z Termobloczków TR-400/240/200
Wewnętrzna powierzchnia przegrody może być wykończona tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym, cienkowarstwową zaprawą wyrównującą lub może pozostawać bez
wykończenia.
Zewnętrzna powierzchnia przegrody (stykająca się z gruntem) powinna być odizolowana od wilgoci z gruntu a także osłonięta przed przenikaniem wód opadowych. Barierę tą powinna stanowić warstwa izolacji przeciwwilgociowej lub izolacji przeciwwodnej w zależności od warunków wodno-gruntowych.
Termobloczkik TR z betonu kruszywowego to elementy cechujące się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej, wysoką ognioodpornością  i minimalną nasiąkliwością. To właśnie te cechy potwierdzają przydatność wyrobów do zastosowania zarówno w budynkach jednorodzinnych jak również w innych typach obiektów budowlanych.

1) Źródło: "Wiadomości Rolnicze nr 6/2017, PODR w Szepietowie"

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.