I w Łomży seminarium Stowarzyszenia Producentów Betonów

I w Łomży seminarium Stowarzyszenia Producentów Betonów 

Popularyzacja wiedzy o autoklawizowanym betonie komórkowym oraz przemyśle prefabrykacji betonowej w Polsce – to tematy seminarium, jakie odbyło się 27-05-2017 na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.
Inżynierskie spotkanie było też okazją, by świętować jubileusz 25-lecia działalności PPB Prefbet sp z o.o.
XV już edycję seminarium zorganizowali wspólnie z uczelnią: Stowarzyszenie Producentów Betonów, Prefbet Śniadowo oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa - podlaska i mazowiecka. Cykl spotkań rozpoczął się w 2012 r. i do dziś producenci betonów zwiedzili już niemal całą Polskę. W Łomży spotkali się po raz pierwszy.
Gości oficjalnie powitał w progach uczelni Andrzej Borusiewicz, prodziekan ds. dydaktyki WSA. Zaczął od życzeń i gratulacji dla Zarządu i załogi Spółki Prefbet Śniadowo. Gratulacje przyjął Jerzy Michalak, prezes Spółki, który jest jednocześnie członkiem Rady SPB.
W swym wystąpieniu przypomniał ideę seminariów:
- Chodzi nam o współpracę producentów z uczelniami – mówił - Nasi członkowie zapraszają studentów na staże, praktyki, na wycieczki. Młodzież może się zapoznać z produkcją i materiałami, na bazie tych kontaktów realizowane są prace magisterskie, czy doktorskie.
Polska jest czołowym producentem autoklawizowanego betonu komórkowego w Europie, dlatego ważnym polem działalności SPB jest reprezentowanie interesów producentów na forum organizacji Unii Europejskiej jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów (EAACA) i Europejskiej Federacji Prefabrykacji Betonowej (BIBM).
Dyrektor SPB Pan Józef Kostrzewski omówił główne cele i zadania organizowania przez stowarzyszenie spotkań seminaryjnych :
- Bardzo się cieszymy, że WSA dołączyła do grona kilkunastu uczelni wyższych, z którymi współpracujemy.  Chcemy docierać do lokalnych środowisk inżynierskich i studentów kierunku budownictwo z wiedzą na temat nowoczesnej prefabrykacji i wyrobów z betonu komórkowego. A tzw. „ściana wschodnia” jest najmocniejsza w Polsce, jeśli chodzi o dużych producentów betonu.
Merytoryczną część seminarium rozpoczął Jarosław Ruczyński z firmy Gralbet, który przedstawił współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych, a Jacek Chojnowski z firmy Prefbet Śniadowo zaprezentował temat „Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju”.
Na zakończenie pierwszej części spotkania Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Prefbet Śniadowo, Pan  Antoni Chojnowski podsumował 25-lat rozwoju firmy Prefbet Śniadowo.
Druga część spotkania poświęcona była domieszkom do betonu. Jacek Błoński ze spółki Chryso Polska mówił o nowoczesnych domieszkach chemicznych w aspekcie pokonywania barier technologicznych w zakładach produkujących elementy prefabrykowane.
Warto zaznaczyć, że prelegent, zwrócił uwagę obecnym na auli studentom, na atrakcyjność sektora prefabrykacji betonowych na rynku pracy. Nowoczesne zakłady są potencjalnym pracodawcą, dbającym o kulturę pracy, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji i gwarantującym satysfakcję finansową.
Dalsza część seminarium poświęcona była prezentacji Pana Jana Makuszewskiego dotycząca realizacji prefabrykacji betonowej wykorzystanej do budowy parkingów wielopoziomowych realizowanych przez  Fabet Kielce.
Seminarium zakończył prelekcją pan Benedykt Karczewski – Prezes firmy Astra.
W sąsiedztwie auli przygotowana była wystawa, na której eksponowano wyroby, bannery, plansze, itp. Na stoiskach przedsiębiorstw wyłożone były publikacje, materiały reklamowe i ulotki poszczególnych firm. Na stoisku Stowarzyszenia prezentowane były zarówno zeszyty promujące prefabrykację betonową jak i beton komórkowy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.