Strop Teriva 4.0/1

Strop Teriva 4.0/1 

Strop wykonany w technologii Teriva 4.0/1 z wypełnieniem z drobnowymiarowych elementów z betonu  komórkowego jest wytwarzany jedynie przez P.P.B. PREFBET Sp. z o.o. zgodnie z patentem nr 179825.
Rozwiązanie to zapewnia dużą sztywność, mały ciężar i brak spękań stropu, prostotę w montażu oraz odpowiednie docieplenie elementów osłonowych. Wykorzystany, jako wypełnienie pustak stropowy SKB z betonu komórkowego, o charakterystycznym kształcie zmniejszającym ciężar stropu, gwarantuje bezpieczeństwo ogniowe, optymalny mikroklimat, nie ulega degradacji chemicznej i biologicznej, jest materiałem powstającym z naturalnych składników umożliwiających ponowne przetworzenie, gwarantuje najkorzystniejszą izolacyjność cieplną, ma najniższą promieniotwórczość naturalną spośród materiałów stosowanych w budownictwie. Strop Teriva 4.0/1 z wypełnieniem elementami SKB gwarantuje bezpieczeństwo konstrukcji przy zachowaniu najlepszego stosunku ceny do jakości. Przeznaczony jest do budownictwa mieszkaniowego wielo- i jednorodzinnego przy obciążeniu charakterystycznym 4,0 kN/m2 ponad ciężar własny stropu przy γb = 1,0.
Strop Teriva 4.0/1 składa się z belek stropowych, elementów wypełniających z betonu komórkowego (SKB), siatki zbrojeniowej, żeber rozdzielczych, zbrojenia i ocieplenia wieńca oraz betonu monolitycznego.

Parametry techniczne stropu:
● rozpiętość modularna 180 – 720 cm ze stopniowaniem co 20 cm i rozstawem osiowym belek 60 cm;
● wysokość konstrukcyjna – 24 cm;
● opór cieplny bez warstw wykończeniowych 0,95 m2K/W;
● klasa odporności ogniowej stropu REI 60, przy otynkowaniu dolnej powierzchni tynkiem cementowo -wapiennym;
● element SKB wykonany jest z betonu komórkowego odmiany 600 marki 4;
● wytrzymałość na obciążenie zewnętrzne elementu SKB powinna wynosić nie mniej niż 5,0 kN;
● masa pustaka w stanie powietrzno-suchym nie przekracza 35 kg;
● wysokość nadbetonu 4,8 – 5,8 cm;
● masa 1 m2 stropu – 297 kg (przy grubości nadbetonu 5,3 cm).

Zapotrzebowanie materiałów na 1 m2 stropu:
● belki stropowe – 1,70 m;
● elementy SKB – 1,62 m/2,70 szt.;
● beton monolityczny o minimalnej klasie C20/25 – 0,09 m3.

Montaż:
● ustawić podpory montażowe w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego belek w odległości nie większej niż 1,90 m (przy stropach o rozpiętości do 4,00 m – jedna podpora + podpory skrajne, przy stropach o rozpiętości 4,20 – 6,00 m – dwie podpory + podpory skrajne);
● ułożyć belki stropowe w rozstawie co 60 cm, a następnie elementy SKB;
● zamontować żebra rozdzielcze; w stropach o rozpiętości 400 – 600 cm jedno żebro szerokości 70 – 100 mm i wysokości równej wysokości stropu, a w stropach o rozpiętości powyżej 600 cm dwa żebra rozdzielcze rozmieszczone w równych odstępach;
● wykonać wieńce żelbetowe na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek w poziomie stropu, o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm;
● ułożyć zbrojenie podporowe w postaci siatek płaskich, zdolne do przeniesienia siły 40 kN na 1 m długości wieńca.

Po dokładnym wypełnieniu betonem wszystkich przestrzeni stropu należy poddać go pielęgnacji, a następnie rozformować, gdy beton osiągnie wytrzymałość 12,5 MPa. Przed nałożeniem tynku na powierzchnię sufitu pustaki zaleca się zagruntować.

Więcej informacji technicznych znajdą Państwo tutaj.

 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
stat