Nowoczesne rozwiązania w Systemie Śniadowo

Nowoczesne rozwiązania w Systemie Śniadowo 

Spółka PREFBET Śniadowo od początku swojej działalności słynie głównie z produkcji wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego. W celu dywersyfikacji swojej działalności produkcyjno-handlowej w latach 2019 – 2020 uruchomiła dodatkowo dwa nowoczesne zakłady do produkcji silikatów oraz prefabrykatów betonowych. Zebrane przez lata doświadczenia zaowocowały wdrożeniem do produkcji innowacyjnych elementów silikatowych i betonowych jako uzupełnienie Systemu Śniadowo.

Bloczki silikatowe N24 AKU, N18 AKU.
Bloczki silikatowe N24 AKU, N18 AKU z powierzchnią czołową gładką łączone na zaprawę klejową lub tradycyjną stosuje się do wznoszenia wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych i działowych o podwyższonych wymaganiach akustycznych.
Bloczki silikatowe otrzymuje się z mieszaniny piasku kwarcowego, wapna i wody. Technologię produkcji opracowaną przez PREFBET Śniadowo wyróżnia sposób dozowania piasku poprzez dobór uziarnienia mieszanki celem maksymalnego upakowania struktury co niewątpliwie wpływa na gęstość a w konsekwencji na właściwości akustyczne.
Parametry techniczne bloczków N24 AKU, N18 AKU:
Grupa konstrukcyjna/kategoria elementu: grupa 1 (wg. EN.1996-1-1)/I
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie: ≥30 MPa
Gęstość brutto w stanie suchym: 2210 ÷ 2400 kg/m3
Szacunkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw: 62dB
Odchyłki wymiarów: T2
Absorpcja wody: ≤15%
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Wytrzymałość spoiny: GPLM: 0,15N/mm2, TLM: 0,30N/mm2
Wymiary: 240x220x250mm, 180x220x250mm
Technologia montażu:
Przy murowaniu przegród największą uwagę należy poświęcić wykonaniu pierwszej warstwy, zapewnieniu przewiązania murarskiego odpowiedniej długości, właściwemu połączeniu ścian wzajemnie prostopadłych oraz poprawnemu wykonaniu szczeliny podstropowej. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. Większość elementów silikatowych to elementy o wysokiej dokładności wymiarowej, więc istnieje możliwość łączenia ich na zaprawę cienkowarstwową. Spoina pionowa musi zostać wypełniona przy elementach o gładkiej powierzchni czołowej.
Wykończenie powierzchni ścian:
Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia przegrody może być wykończona tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym, cienkowarstwową zaprawą wyrównującą lub może pozostawać bez wykończenia.

Termobloczek TR

Termobloczek TR z zagłębieniami pionowymi oraz wkładką izolacji termicznej wykonany w technologii zwykłego betonu kruszywowego przeznaczony jest do wykonywania ścian zewnętrznych dla budynków o temperaturze wewnętrznej pomieszczeń poniżej 16ºC; tj. w budynkach inwentarskich i gospodarczych lub jako element samonośny - wypełniający w konstrukcjach szkieletowych.
Termobloczek TR o wymiarach 400x240x200 mm o składa się z dwóch równoległych, nieprzewiązanych warstw niezbrojonego betonu o grubości 160 mm połączonych warstwą styropianu o grubości 80 mm. W szerszej warstwie betonu występują drążenia pionowe, których zadaniem jest obniżenie masy elementu.
Parametry techniczne Termobloczka TR:
Wytrzymałość na ściskanie Termobloczka TR wg PN-EN 772-1 - 9,0MPa
Gęstość brutto w stanie suchym - 1260 kg/m3 ±10%
Wartość oporu cieplnego dla elementu TR - 2,053 m2K/W
Średni współczynnik kurczliwości w wyniku suszenia - 0,32 mm/m
Średni współczynnik rozszerzalności pod wpływem wilgoci - 0,09mm/m
Całkowity współczynnik zmian liniowych - 0,41 mm/m
Średni współczynnik absorpcji wody (zgodnie z PN-EN 772-11) - 7,0 g/(m²s)
Odporność na działanie mrozu – na poziomie 10 cykli zamrażania / odmrażania – zgodnie z Procedurą Badawczą CEBET nr 45 (na podstawie PN-B 19307:2004)
Parametry techniczne warstwy nośnej:
Wytrzymałość na ściskanie minimum 20,0 Mpa
Wartość λ – obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]≤1,520
Klasa reakcji na ogień – Euroklasa A1
Gęstość [kg/m3] – 2100 ±10%
Parametry techniczne wkładki izolacyjnej elementu
Rodzaj materiału – wkładka styropianowa EPS100
Gęstość [kg/m3] ≥ 20
Wartość λ – współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10oC [W/mK]≤0,037
Klasa reakcji na ogień – E
Technologia montażu:
Sposób łączenia elementów w murze - Termobloczek TR ze względu na swoje przeznaczenie termoizolacyjne wymaga zastosowania cienkowarstwowych zapraw klejowych lub zapraw ciepłochronnych dopuszczonych do stosowania w podziemnych częściach budynków.
W celu zapewnienia ciągłości izolacji termicznej przegrody oraz wyeliminowaniu mostków termicznych w narożach budynków należy stosować element narożny TR24R wchodzący w skład systemu.
Wykończenie powierzchni ścian wykonanych z Termobloczków TR:
Wewnętrzna powierzchnia przegrody może być wykończona tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym, cienkowarstwową zaprawą wyrównującą lub może pozostawać bez wykończenia. Zewnętrzna powierzchnia przegrody (stykająca się z gruntem) powinna być odizolowana od wilgoci z gruntu a także osłonięta przed przenikaniem wód opadowych. Barierę tą powinna stanowić warstwa izolacji przeciwwilgociowej lub izolacji przeciwwodnej w zależności od warunków wodno-gruntowych.

Bloczki silikatowe N24 AKU, N18 AKU  oraz Termobloczki TR z betonu kruszywowego to elementy cechujące się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej, akustycznej i wysoką ognioodpornością. To właśnie te cechy potwierdzają przydatność wyrobów do zastosowania w różnych typach obiektów budowlanych.


 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.