Prefabrykaty betonowe w budownictwie rolniczym

Prefabrykaty betonowe w budownictwie rolniczym 

W rozpoczynającym się sezonie budowlanym wprowadzamy nowe produkty przeznaczone głównie dla budownictwa rolniczego. Będą to prefabrykaty typu L i T przeznaczone na silosy paszowe.

Elementy modułowe ścian typu „T” i „L” jako podstawową swoją funkcję mają spełnić w procesie budowy silosów paszowych przejazdowych np. na kiszonkę (traw, kukurydzy, wysłodki itp.), o gęstości około 700kg/m3, o dowolnej długości i dowolnej szerokości. Silosy te mają służyć jako magazyn zakonserwowanej paszy dla bydła, która jest wykorzystywana w ciągu całego roku. Prefabrykaty typu T służą do wykonywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych silosów a typu L do ścian zewnętrznych.
Realizacja prefabrykowanych silosów paszowych dzięki gotowym ścianom „T” lub „L” cechuje się szybkim sposobem budowy, optymalnie angażując posiadany sprzęt oraz zasoby ludzkie. Dodatkowym atutem silosu z elementów systemowych jest możliwość ich łatwego demontażu. Elementy łączy ze sobą połączenie na pióro – wpust.
Silos na kiszonkę zbudowany z prefabrykowanych elementów może być postawiony w wersji zamkniętej – z tylną ścianą lub w wersji przejazdowej – bez tylnej ściany. Modułowa budowa silosu pozwala bezproblemowo dopasować jego wielkość i rodzaj do aktualnych potrzeb gospodarstwa, bez marnotrawstwa materiałów i przestrzeni.

Konstrukcje zaprojektowane zostały aby ich trwałość przez cały okres użytkowania spełniały wymagania ze względu na użytkowalność, nośność i stateczność, bez istotnego obniżenia przydatności lub nadmiernych, nieprzewidzianych kosztów utrzymania. Prefabrykaty zostały zaprojektowane tak aby umożliwić zestawianie ze sobą elementy o różnej wysokości z zachowaniem jednolitej płaszczyzny ściany.
Konstrukcje budowane z gotowych elementów cechują się wysoką wytrzymałością oraz precyzją wykonania. Ściany silosu zbudowanego z prefabrykowanych płyt są gładkie i nic do niej nie przywiera. Klasa wytrzymałości betonu, z którego zrobione są płyty to C30/37. Beton odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne i wahania temperatury.
Parametry techniczne elementów T i L:
•    Wymiary: 320x200x150cm (T300), 270x200x150cm (T250), 220x200x150cm (T200), 270x200x160cm (L250), 240x200x160cm (L220), 210x200x140cm (L190), 180x200x140cm (L160), 150x200x140cm (L130), 120x200x140cm (L100),
•    Masa elementów: 3850kg (T300), 3550kg (T250), 3180kg (T200), 2900kg (L250), 2740kg (L220), 2420kg (L190), 2230kg (L160), 2030 (L130), 1820kg (L100),
•    Wytrzymałość betonu na ściskanie: 37 N/mm²,
•    Wytrzymałość stali na rozciąganie: ≥550 N/mm²,
•    Granica plastyczności stali przy rozciąganiu: ≥500 N/mm²,
•    Trwałość: XF3.

Instrukcja montażu
Przed ustawieniem prefabrykatów betonowych należy odpowiednio przygotować podłoże. W pierwszej kolejności z miejsca przeznaczonego należy usunąć grunty nienośne takie jak humus, gleba, nasypy niebudowlane lub inne, w pełnej ich miąższości a w jego miejsce ułożyć warstwy nośne z piasku średniego, pospółki lub wylać chudy beton o gr. 15cm. Warstwy nośne układać warstwami o maksymalnej grubości 30cm i zagęszczać zagęszczarkami płytowymi do wskaźnika zagęszczenia Is=0,9. Na tak przygotowanym podłożu należy przeprowadzić wyrównywanie powierzchni do poziomu z maksymalnymi odchyłkami od poziomu +/- 5cm. Zabrania się ustawiania prefabrykatów na niewyrównany i niezagęszczony teren.
Posadowienie elementów modułowych prefabrykatów silosu paszowego należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym dostosowanym do lokalnych warunków jego lokalizacji. Zaleca się ustawienie ścian modułowych na żelbetowej ławie wykonanej z odpowiednimi spadkami oraz posadowieniu płyty na gruncie nośnym.
Montaż prefabrykatów silosowych odbywa się poprzez ustawianie wybranych elementów jeden za drugim w linii prostej na przygotowanym, wyrównanym i nośnym podłożu do żądanej długości silosu. Następnie w ten sam sposób ustawia się kolejną linię elementów na żądanej szerokości silosu. Podczas ustawiania, należy kontrolować prostoliniowość i poziom ustawianych elementów. W silosach po ustawieniu należy zabezpieczyć otwory oraz połączenia elementów folią, masą bitumiczną itp. np. uszczelniaczy czy kitów trwale plastycznych. Po tych czynnościach elementy są gotowe do eksploatacji i można przystąpić do ich napełniania. Nie wymaga się zalania betonem dolnej stopy prefabrykatów.
Elementy prefabrykowane należy przenosić korzystając z gotowych otworów poprzez umieszczenie w nich rury stalowej lub sworznia o odpowiedniej średnicy i długości co zabezpiecza beton przed wykruszeniem. Ustawienie elementów może odbywać się za pomocą stalowych zawiesi lub lin stalowych o wytrzymałości odpowiedniej do ciężaru danego elementu. Po ustawieniu elementu, sworznie montażowe należy zdemontować, a otwory transportowe ścian należy wypełnić spoiwem z drobnoziarnistego betonu oraz dodatkowo pokryć specjalną masą bitumiczną. Dzięki temu ściany są całkowicie nieprzepuszczalne dla powietrza.
Podczas montażu należy stosować zasady BHP.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i do oddziałów.


 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.